Obecné pojmy

Zde naleznete pojmy ze sportovního tréninku, které se mohou hodit k potrobnějšímu studiu sportovní disciplíny.

Adaptace – se obvykle definuje jako výhodné změny organismu, směřující k udržení homeostázy v nových podmínkách [2]

Aerobní práh – pohybová činnost, jejíž intenzita a doba trvání, při niž se v co nejvyšší míře uvolňuje energie oxidativně. [1]

Anaerobní práh – nejvyšší intenzita konstantního zatížení, při níž k úhradě energetických požadavků nestačí pouze aerobní procesy, výrazněji se uplatňují už také procesy anaerobní, avšak celý systém laktátové výměny zůstává ještě v dynamické rovnováze tvorby a utilizace laktátu. [1]

Sportovní trénink – proces rozvoje výkonostni sportovce, zaměřený na dosahování nejvšších sportovních výkonů ve vybraném druhu sportu.

Sportovní výkon – průběh i výsledek činnosti v daném sportovním odvětví či disciplíně, reprezentuje aktuální možnosti sportovce. [1]

Superkompenzace – zvýšená úroveň energetického potenciálu v důsledku předchozího zatížení, v souvislosti s tím také zvýšená funkční úroveň organismu. [1]

Zdroje dat

Dovalil, J., et al (2008). Lexikon sportovního tréninku. Praha: Karolinum.

Dovalil, J. et al (2002). Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia