Technika obecně

Rozdělujeme dvě techniky běhu na lyžích, a to klasickou techniku a bruslehní.

Hlavní dělení (zdroj:  F. Dvořák, 1998, 25; upravil Z. Valoušek ):

Klasická technika modifikace Bruslení modifikace
střídavý běh dvoudobý jednostranné bruslení levé
čtyřdobý pravé
stoupavý běh prostý obostranné bruslení dvoudobé
prostý běh jednodobé
soupažný běh prostý střídavé
jednodobý prosté
dvoudobý

Blíže k oboum technikám naleznete v horním rolovacím menu (technika>>klasika a buslení)

Následují ukázky pro inspiraci a ukázku dobré techniky (klikni na odkaz, otevře se v novém okně):

klasika

Kvalita záznamu je horší, ale technika běhu bezchybná. Snadno si všimnete velkého rozsahu paží. Velmi dobrá je i práce dolních končetin. Pokud se vám podaří zastavit záznam v okamžiku, kdy má nohy vedle sebe, uvidíte ideální přepad vpřed. to je znakem velmi dobré techniky, kdy se těžiště dostává před špičky nohou. To umožňuje spolu s přenesením váhy na stojnou lyži ideální přípravu pro odraz. Všiměte si také, jak před kótou 6,4 km zkrátí krok, což je reakce na prudší profil. Po té je hezký přechod do soupažného běhu jednodobého. U něj si povšiměte předkopnutí nohy před stojnou, to zvyšuje rychlost a vede k lepší přípravě na odraz.

bruslení

Kvalita záběru je opět slabší, také se omlouvám že jsem opět vybral Pera Elofsona, ale jeho technika mi přijde ukázková. Na začátku vidíme bruslení bez holí (tzv. bruslení prosté), které se používá při jizdě z kopce nebo po rovině jeli dostatečná rychlost např. při závodech při jízdě v háku. Ruce mohou být drženy u trupu (viz. záběr) nebo mohou pracovat kyvadlovým pohybem v opačném rytmu než nohy. Hlavní část záznamu je vyplněna jízdou 1:1. V pohledu ze předu je viditelný přenos váhy. Po odrazu se celá váha těla přenáší nad skluznou lyži. Viditelný je především posun pánve nad skluznou lyži. V tu chvíli je lyže tzv. v odvratu a na ploše skluznice, během skluzu dochází k převrácení na vnitřní hranu ze které je prováděn odraz. Odraz nohou je doprovázen odrazem holemi (při 1:1 na každý odraz, při 2:1 na každý druhý odraz nohy).