Pro učitele

V následujícím odkazu naleznete snad užitečné náměty pro vedení lyžařského kurzu.

Následující stránka vznikala jako diplomová práce na Katedře tělesné výchovy, pod vedením Mgr. Radima Antoše, kterému tímto děkuji.

BĚH NA LYŽÍCH PRO UČITELE ZŠ